Stanowisko Nr 4/2022 z 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyboru wariantu inwestorskiego dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarnia bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”