Na podstawie przeprowadzonych analiz przestrzennych, społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, prognostycznych, ruchu pieszego, technicznych, środowiskowych, konsultacji społecznych i branżowych oraz analizy wielokryterialnej, analizy kosztów i korzyści spółka Centralny Port Komunikacyjny podjęła decyzję o wyborze W31 jako wariantu inwestorskiego spośród trzech analizowanych W31, W32 i W35.