Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy oferty złożone przez:

1) PZERiI Warszawa Wola, Warszawa Bemowo i Warszawa Zachód ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa, na realizację zadania publicznego:
„Poznajemy historię, doświadczenia i tradycje narodowe w poszczególnych regionach kraju”

2) Stowarzyszenie Strasna Zaba, ul. Lipowa 3, Płochocin na realizację zadania publicznego:
„Spotkania edukacyjno – kulturowe”

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie do 9 maja 2022 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731 32 57
e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
 
Do pobrania:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego PZERiI
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Strasna Zaba
Formularz zgłoszenia uwag