Zarządzenie Nr B.0050.71.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przeniesienia środków między placówkami

§ 1

Zmniejsza się plan w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, o kwotę 1.500 zł w tym w:
a) Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 3020. (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) o kwotę 1.500 zł

§ 2

Zwiększa się plan w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim o kwotę 1.500 zł w tym w:
a) Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 3020. (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) o kwotę 1.500 zł

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz