Zakład Usług Komunalnych ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora w dziale administracji i eksplatacji