Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.