Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar II warz z z prognozą oddziaływania na środowisko.