Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwał: Nr XXX/285/20, Nr XXX/286/20, Nr XXX/287/20, nr XXX/288/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 września 2020 r.