KOMUNIKAT
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2020 r.

w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie całego kraju, a także z uwagi na zachorowania jakie odnotowano w Gminie Ożarów Mazowiecki, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu informuję, że w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów od dnia 13 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:

  1. budynek przy ul. Kolejowej 2 zostaje zamknięty dla interesantów;
  2. przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez burmistrza i zastępców odbywać się będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej -sekretariat Burmistrza tel 731 32 01, umig@ozarow-mazowiecki.pl;
  3. zaleca się regulowanie opłat przelewem bankowym;
  4. zaleca się przesyłanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej; możliwe jest także złożenie korespondencji/dokumentów w formie papierowej w skrzynce nadawczej zamontowanej na ścianie budynku Urzędu przy ul.Kolejowej 2;
  5. ogranicza się przyjęcia interesantów w budynku przy ul.Poznańskiej 165 w ten sposób, że sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste, akty zgonu) oraz spawy związane z odbiorem KDR i Ożarowskiej Karty Rodziny 3+, a także inne niezbędne, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel: USC - 731 32 17; zameldowania - 731 32 05; KDR - 731 32 57 w godz. 8.00 -15.00; , w środy w godz.10.00 - 17.00;
  6. w czasie osobistej wizyty konieczne będzie podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu na wypadek pojawienia się ogniska wirusa COVID-19;
  7. w trakcie wizyt w Urzędzie, będzie obowiązywał reżim sanitarny, tj. obowiązkowe noszenie maseczek, dezynfekcja dłoni, pomiar temperatury;
  8. kontakt z wydziałami Urzędu będzie możliwy za pomocą e-maila, telefonu lub platformy e-PUAP.

Dane kontaktowe:Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
Adres e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
Telefon:. 22 731 32 00; 22 731 32 01
Więcej informacji na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl

Tracą moc wcześniej wydane Komunikaty Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Z upoważnienia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Dariusz Skarżyński
Zastępca Burmistrza