Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie