Dyrektor
Przedszkole Publiczne Nr 2 "Magiczny Ogród"