Dyrektor
Szkoła Podsatowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach