KOMUNIKAT
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie §10 w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) z a w i a d a m i a m o przedłużeniu okresu ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,

    w sposób następujący:
  1. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów (nie dotyczy spraw USC, dowodów osobistych);
  2. wprowadza się ograniczenia wchodzenia do Urzędu osób tam nie pracujących – dotyczy budynków przy ul. Kolejowej 2 i Poznańskiej 165;
  3. forma bezpośredniego złożenia dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalna będzie poprzez jej pozostawienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na frontowej ścianie budynku przy drzwiach wejściowych budynku przy ul. Kolejowej 2; w przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej;
  4. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 8.00 – 16.00. środa – 10.00 – 18.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl
  5. pracownicy Urzędu wykonywać będą pracę w systemie zdalnym lub wyłącznie w budynkach przy ul. Kolejowej 2 oraz Poznańskiej 165 (niniejszy pkt. nie dotyczy Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim);
  6. pracownicy Urzędu nie będą wykonywali czynności na zewnątrz Urzędu w miejscach, w których gromadzić się może więcej niż 5 osób – nie dotyczy to czynności wykonywanych przez strażników Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 23 marca 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego