Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim