Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Strzykuły – Wieruchów - Piotrkówek Duży - Piotrkówek Mały został uchwalony w dniu 28 sierpnia 2007 roku Uchwałą Nr 98/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 261 poz. 8547  z dnia 15 grudnia 2007r.