Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Szeligi  został uchwalony Uchwałą Nr 280/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 73, poz. 1934 z dnia 7 kwietnia 2005r., oraz Uchwałą Nr 442/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 lipca 2006 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 253, poz. 9049 z dnia 8 grudnia 2006r.