Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew został uchwalony w dniu 28 marca 2006 roku Uchwałą Nr 410/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 171, poz. 6743 z dnia 29 sierpnia 2006r.