Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew został uchwalony w dniu 12 września 2006 roku Uchwałą Nr 453/06  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 264, poz. 10384 z dnia 19 grudnia 2006r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla Osiedla Mickiewicza został uchwalony 11 października 2012r. roku Uchwałą Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7231 z dnia 31 października 2012r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część I został uchwalony 26 lutego 2015 roku Uchwałą Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2157 z dnia 13 marca 2015r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część V został uchwalony 22 września 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/290/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9251 z dnia 31 października 2016r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II został uchwalony 28 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3417 z dnia 7 kwietnia 2017r.