Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Myszczyn – Pilaszków - Orły został uchwalony w dniu 27 marca 2007 roku Uchwałą Nr 63/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 166, poz. 4495 z dnia 23 sierpnia 2007r.