Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ożarów wieś – Bronisze - Jawczyce został uchwalony w dniu 6 marca 2007 roku Uchwałą Nr 52/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 111, poz. 2860 dnia 16 czerwca 2007r.