Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Święcice - Wolica został uchwalony w dniu 6 marca 2007 roku Uchwałą Nr 50/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 140 poz. 3791 z dnia 21 lipca 2007r.