Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru dla obszaru Wolskie – Płochocin – Pogroszew Kolonia - Michałówek został uchwalony w dniu 6 marca 2007 roku Uchwałą Nr 51/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz. 5250 z dnia 19 września 2007r.