Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Płochocin – Święcice – Ołtarzew - Gołaszew został uchwalony w dniu 4 listopada 2008 roku Uchwałą Nr 258/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 117, poz. 3410 z dnia 23 lipca 2009r.