Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Pogroszew – Koprki został uchwalony w dniu 27 lipca 2006 roku Uchwałą Nr 443/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 264*, poz. 10383 z dnia 19 grudnia 2006 roku.