Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek został uchwalony w dniu 27 lipca 2006 roku Uchwałą Nr 444/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 274*, poz. 10803 z dnia 31 grudnia 2006 roku.