Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz-Jawczyce-Mory część I został uchwalony 4 października 2018 roku Uchwałą Nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10559 z dnia 5 listopada 2018r.