Naczelnik
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego