Funkcję Drugiego Zastępcy Burmistrza pełni Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak