Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zebrania Członków OŻAROWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO, KRS 0000275471, z dnia 20.04.2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Ożarowskiego Towarzystwa Tenisowego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Adres dla korespondencji: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2A.

Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony: Robert Kukułowicz.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31.05.2018. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.