Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00 w DK “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 633) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
5)(Druk Nr 627) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika/ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
6)(Druk Nr 638) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 - 2022".
7)(Druk Nr 639) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a)Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;
b)Uchwała Nr Wa.151.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017;
c)Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2017;
d)Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2017;
e)Uchwała Nr Wa.217.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego absolutorium za 2017 rok;
f)dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2017 rok;
g)(Druk Nr 624) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok.
h)(Druk Nr 625) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
9)Interpelacje i zapytania radnych.
10)Wolne wnioski.
11)Sprawy organizacyjne Rady.
12)Zamknięcie obrad.   

       
                           PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ
                                           ANDRZEJ CICHAL

Załączniki

punkt 4 (505.1kB)    
punkt 5 (188.3kB)    
punkt 6 (374.9kB)    
punkt 7 (120.6kB)    
punkt 8g (177.5kB)    
punkt 8h (182.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Beata Migda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Migda
Data wprowadzenia:2018-06-14 08:57:44
Opublikował:Beata Migda
Data publikacji:2018-06-14 09:00:12
Ostatnia zmiana:2018-06-14 09:00:15
Ilość wyświetleń:198