Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r.

W dniu 24 maja 2018 r. o godzinie 16.30 w DK “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 613) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5)(Druk Nr 614) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
6)(Druk Nr 615) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.
7)(Druk Nr 616) Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
8)(Druk Nr 617) Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
9)(Druk Nr 611) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
10)(Druk Nr 610) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11)(Druk Nr 618) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
12)(Druk Nr 619) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
13)(Druk Nr 620) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Konotopie.
14)(Druk Nr 621) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
15)(Druk Nr 622) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16)(Druk Nr 612) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
17)Interpelacje i zapytania radnych.
18)Wolne wnioski.
19)Informacja z pracy Burmistrza.
20)Sprawy organizacyjne Rady.
21)Zamknięcie obrad.  

  
                                        PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ
                                                        ANDRZEJ CICHAL

Załączniki

punkt 4 (471.4kB)    
punkt 5 (954.5kB)    
punkt 6 (187.4kB)    
punkt 7 (191kB)    
punkt 8 (213.7kB)    
punkt 9 (194.6kB)    
punkt 10 (1.1MB)    
punkt 11 (438.3kB)    
punkt 12 (291.6kB)    
punkt 13 (457kB)    
punkt 14 (312.6kB)    
punkt 15 (202kB)    
punkt 16 (450.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Beata Migda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Migda
Data wprowadzenia:2018-05-16 14:11:05
Opublikował:Beata Migda
Data publikacji:2018-05-16 14:13:59
Ostatnia zmiana:2018-05-16 14:14:00
Ilość wyświetleń:287