Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2017 r.

W dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 16.30 w DK “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :   
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 439) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5)(Druk Nr 440) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6)(Druk Nr 434) Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7)(Druk Nr 435) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki.
8)(Druk Nr 436) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew, zmienionej Uchwałą Nr LXI/587/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014 r., Uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą nr XXVII/289/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016 r.
9)(Druk Nr 430) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011.
10)(Druk Nr 433) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
11)(Druk Nr 437) Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
12)(Druk Nr 438) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13)(Druk Nr 429) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
14)(Druk Nr 431) Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
15)Interpelacje i zapytania radnych.
16)Wolne wnioski.
17)Informacja z pracy Burmistrza.
18)Sprawy organizacyjne Rady.
19)Zamknięcie obrad.   


                      PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                       ANDRZEJ CICHAL

Załączniki

punkt 4 (463.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 6 (12.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 7 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 8 (964.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 9 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 10 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 11 (188.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 12 (653.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 13 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 14 (244.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".