Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2019 r.

W dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 117) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych.
5)(Druk Nr 115) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
6)(Druk Nr 116) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok 2019.
7)(Druk Nr 72) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
8)(Druk Nr 114) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003.
9)(Druk Nr 74) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2019".
10)(Druk Nr 76) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2018 rok.
11)(Druk Nr 75) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2017-2020.
12)(Druk Nr 73) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku.
13)(Druk Nr 113) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032” za rok 2017-2018.
14)(Druk Nr 70) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
15)(Druk Nr 71) Projekt uchwały w sprawie wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy.
16)(Druk Nr 77) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze.
17)(Druk Nr 78) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek.
18)(Druk Nr 79) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice.
19)(Druk Nr 80) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew.
20)(Druk Nr 81) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce.
21)(Druk Nr 82) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy – Kręczki.
22)(Druk Nr 83) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa.
23)(Druk Nr 84) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki.
24)(Druk Nr 85) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz.
25)(Druk Nr 86) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek.
26)(Druk Nr 87) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory.
27)(Druk Nr 88) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn.
28)(Druk Nr 89) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew.
29)(Druk Nr 90) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły.
30)(Druk Nr 91) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś.
31)(Druk Nr 92) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków.
32)(Druk Nr 93) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży.
33)(Druk Nr 94) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły.
34)(Druk Nr 95) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś.
35)(Druk Nr 96) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew.
36)(Druk Nr 97) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia.
37)(Druk Nr 98) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice.
38)(Druk Nr 99) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów.
39)(Druk Nr 100) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów.
40)(Druk Nr 101) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie.
41)(Druk Nr 102) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki.
42)(Druk Nr 103) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków.
43)(Druk Nr 104) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów.
44)(Druk Nr 105) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel.
45)(Druk Nr 106) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza.
46)(Druk Nr 107) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew.
47)(Druk Nr 108) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe.
48)(Druk Nr 109) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ.
49)(Druk Nr 110) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi.
50)(Druk Nr 111) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica.
51)(Druk Nr 112) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka.
52)Interpelacje i zapytania radnych.
53)Wolne wnioski.
54)Informacja z pracy Burmistrza.
55)Zamknięcie obrad.   

                           PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ
                                          ANDRZEJ CICHAL

Załączniki

punkt 4 (197.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 5 (626.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 6 (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 7 (618.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 8 (500kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 9 (394.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 10 (471.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 11 (376.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 12 (289kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 13 (492.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 14 (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 15 (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 16 (217.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 17 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 18 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 19 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 20 (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 21 (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 22 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 23 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 24 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 25 (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 26 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 27 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 28 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 29 (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 30 (217.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 31 (218.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 32 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 33 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 34 (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 35 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 36 (218.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 37 (217.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 38 (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 39 (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 40 (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 41 (218.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 42 (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 43 (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 44 (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 45 (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 46 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 47 (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 48 (218.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 49 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 50 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
punkt 51 (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Migda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Migda
Data wprowadzenia:2019-03-13 16:18:03
Opublikował:Beata Migda
Data publikacji:2019-03-13 16:22:46
Ostatnia zmiana:2019-03-13 16:22:58
Ilość wyświetleń:191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij